En logekväll består i huvudsak av tre delar;

SAMLING

Bröderna samlas utanför själva logelokalen i god tid före mötet. Denna samling utnyttjas för att bröderna skall hinna hälsa på varandra och få en stunds samvaro före själva mötet.

ARBETSMÖTE

Bröderna tågar i prossesion in till det rituella mötet, det så kallade arbetsmötet. Här vidtar kvällens ceremoniella och rituella del som följer Ordens statuter och ritualer.

EFTERLOGE

Efter själva logemötet avslutas kvällen med en Broderlig samvaro, då Bröderna intar en måltid. För denna aktivitet ansvarar Logevärden med Festlighetsutskottet som hjälp. I verksamheten ingår alltid något ideellt inslag som t.ex. någon form av underhållning, föredrag, temakväll eller liknande. Målet med detta är att främja samvaron mellan Bröderna och lära känna varandra.