Ordensväsendet är av gammalt datum och det fanns många förebilder, när Druid-Orden instiftades i London 1781. Vid denna tid upplevde England en orolig tid, inte minst socialt, och det anses vara den troligaste anledningen till att grundaren, Henry Hurle, tog initiativet att samla ett antal goda vänner på The Kings Arms Tavern i nuvarande Soho i London för att bilda ett brödrasamfund, där god moral och etiska värden skulle sättas i högsätet. Huset finns fortfarande kvar på Poland Street och en inskription på fasaden minner om grundandet.

Idén att låta de gamla druiderna bli förebild för den nybildade sammanslutningen måste ses i ljuset av det nyvaknade intresset för kelterna och deras prästerskap druiderna, som blommade upp i slutet av 1600-talet i England och som också sammanflätades med de hjältemodiga sägnerna omkring kung Arther. Kelternas sägenomspunna storhetstid inträffade före Kristi födelse och det var naturligtvis lätt att i det avlägsna historiska perspektivet se dem i ett förhärligande skimmer. Druiderna hade i denna idealiserade bild en särställning och tillskrevs egenskaper av rättrådighet, klokhet och hög moral. Det låg alltså nära till hands att låta dessa druider bli förebild i en demoraliserad omvärld.

Efter etablerandet år 1781 i England spred sig Druid-Orden till Nordamerika 1821 och till Australien 1851. I Amerika kom många tyska immigranter att engagera sig i Orden och tillbaka till Europa kom Druid-Orden med återvändande tyskar år 1872. Från Tyskland var steget till Sverige inte långt och 1904 bildades den första svenska logen i Malmö, Ad Astra. Med Malmö som utgångspunkt har sedan Orden spritt sig över landet och har idag sammanlagt 66 loger, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr, med omkring 5000 medlemmar.

FGDO= Förenade Gamla Druid Orden

Länk  här för att  komma till SVENSKA DRUID-ORDEN: www.druiderna.se